תנ"ך - משלי פרק ז פסוק כ - צרור־הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...