תנ"ך - ספר משלי פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים