תנ"ך - יראת ה' שנאת רע גאה וגאון׀ ודרך רע ופי תהפכות שנאתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...