תנ"ך - טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...