תנ"ך - משלי פרק ח פסוק כ - בארח־צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...