תנ"ך - ספר משלי פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים