תנ"ך - משלי פרק ט פסוק י - תחלת חכמה יראת ה' ודעת קדשים בינה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...