תנ"ך - משלי פרק ט פסוק יג - אשת כסילות המיה פתיות ובל־ידעה מה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...