תנ"ך - משלי פרק ט פסוק יד - וישבה לפתח ביתה על־כסא מרמי קרת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...