תנ"ך - משלי פרק ט פסוק ב - טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...