תנ"ך - משלי פרק ט פסוק ג - שלחה נערתיה תקרא על־גפי מרמי קרת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...