תנ"ך - משלי פרק ט פסוק ה - לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...