תנ"ך - משלי פרק ט פסוק ז - יסר׀ לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...