תנ"ך - משלי פרק ט פסוק ח - אל־תוכח לץ פן־ישנאך הוכח לחכם ויאהבך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...