תנ"ך - משלי פרק ט פסוק ט - תן לחכם ויחכם־עוד הודע לצדיק ויוסף לקח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...