תנ"ך - ספר איוב

Book of Job

מספר הסדרים: 8

מספר הפרשיות: 62

מספר הפרקים: 42

מספר הפסוקים: 1070

מספר המילים: 8341

מספר האותיות: 31850