תנ"ך - ספר איוב פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים