תנ"ך - ויקם איוב ויקרע את־מעלו ויגז את־ראשו ויפל ארצה וישתחו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...