תנ"ך - ספר איוב פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים