תנ"ך - איוב פרק י פסוק י - הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...