תנ"ך - איוב פרק י פסוק יא - עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשככני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...