תנ"ך - ספר איוב פרק יא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים