תנ"ך - איוב פרק יא פסוק יח - ובטחת כי־יש תקוה וחפרת לבטח תשכב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...