תנ"ך - איוב פרק יא פסוק ז - החקר אלוה תמצא אם עד־תכלית שדי תמצא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...