תנ"ך - ספר איוב פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים