תנ"ך - ישליו אהלים׀ לשדדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...