תנ"ך - ספר איוב פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים