תנ"ך - איוב פרק יג פסוק א - הן־כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...