תנ"ך - ספר איוב פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים