תנ"ך - איוב פרק יד פסוק י - וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...