תנ"ך - ואיש שכב ולא־יקום עד־בלתי שמים לא יקיצו ולא־יערו משנתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...