תנ"ך - איוב פרק יד פסוק ז - כי יש לעץ תקוה אם־יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...