תנ"ך - ספר איוב פרק טו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים