תנ"ך - איוב פרק טו פסוק י - גם־שב גם־ישיש בנו כביר מאביך ימים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...