תנ"ך - איוב פרק טו פסוק טו - הן בקדשו לא יאמין ושמים לא־זכו בעיניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...