תנ"ך - איוב פרק טו פסוק יט - להם לבדם נתנה הארץ ולא־עבר זר בתוכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...