תנ"ך - איוב פרק טו פסוק ב - החכם יענה דעת־רוח וימלא קדים בטנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...