תנ"ך - איוב פרק טו פסוק כ - כל־ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...