תנ"ך - איוב פרק טו פסוק כא - קול־פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...