תנ"ך - איוב פרק טו פסוק כז - כי־כסה פניו בחלבו ויעש פימה עלי־כסל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...