תנ"ך - איוב פרק טו פסוק ה - כי יאלף עונך פיך ותבחר לשון ערומים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...