תנ"ך - איוב פרק טו פסוק ח - הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...