תנ"ך - ספר איוב פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים