תנ"ך - איוב פרק טז פסוק יג - יסבו עלי׀ רביו יפלח כליותי ולא יחמל ישפך לארץ מררתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...