תנ"ך - איוב פרק יז פסוק יא - ימי עברו זמתי נתקו מורשי לבבי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...