תנ"ך - איוב פרק יז פסוק טו - ואיה אפו תקותי ותקותי מי ישורנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...