תנ"ך - איוב פרק יח פסוק טז - מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...