תנ"ך - איוב פרק יח פסוק ד - טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק־צור ממקמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...