תנ"ך - איוב פרק יח פסוק ז - יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...