תנ"ך - איוב פרק יח פסוק ט - יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...